Ograniczone prawo rzeczowo-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

006