O kancelarii

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa Kamila Pietrasika zatrudnia obecnie 88 osób, w tym 15 asesorów i 5 aplikantów.

Stworzono szczegółową strukturę organizacyjną Kancelarii z podziałem na poszczególne Wydziały i Referaty z przypisanymi do nich zakresami czynności – procedurami. Procedury pozwalają na wykonywanie obowiązków przez poszczególnych pracowników terminowo i rzetelnie. W zakresie struktury stworzono m.in. dwa odrębne Wydziały: Wydział ds. Egzekucji Indywidualnej i Wydział ds. Egzekucji Masowej, gdzie możliwe jest przyjęcie wniosków również drogą elektroniczną (pliki
w formacie XML) nawet do 20 tys. miesięcznie. Wierzyciel ma możliwość otrzymywania drogą elektroniczną historii prowadzonych na jego rzecz spraw.  Nad Wydziałami i Zespołami nadzór sprawują kierownicy i przewodniczący.

Nowością wprowadzoną w Kancelarii jest Zespół ds. Obsługi Telefonicznej Interesantów (Call Center), do obowiązków którego należy telefoniczny kontakt z dłużnikiem. Zespół utrzymuje wysoką skuteczność odbieranych rozmów telefonicznych sięgającą 87%, co przekłada się na wyższą spłacalność wierzytelności. Rozmowy takie są wprowadzane do systemu, co pozwala na kontrolowanie zobowiązań do uregulowania należności. System tworzy listę wszystkich połączeń, nawet tych nie odebranych, co umożliwia natychmiastową reakcję z naszej strony i kontakt z osobą dzwoniącą. Komornik posiada także działający od grudnia 2012 system „Komornik Online”, który umożliwia wierzycielowi poprzez przeglądarkę WWW wgląd w listę czynności przeprowadzonych w jego sprawach oraz ew. eksport wszystkich danych do plików XML.

W grudniu 2012r. Komornik uzyskał dostęp do bazy PESEL-NET. Weryfikacja danych dłużnika na początkowym etapie egzekucji zapewnia szybsze i bardziej skuteczne wysyłanie i doręczanie korespondencji. Komornik posiada również dostęp on-line do Krajowego Rejestru Sądowego – wyszukiwarka umożliwia sprawne znalezienie wszystkich podmiotów gospodarczych obejmowanych przez Krajowy Rejestr Sądowy, Komornik posiada wgląd do całościowego niemalże obrazu działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, serwisu prawniczego LexisNexis – możliwość sprawdzenia kondycji finansowej dłużnika, tudzież jego powiązania z innymi podmiotami, Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców (CEPIK)
– łatwy i szybki dostęp (odpowiedź w ciągu 24 godzin) do danych osobowych kolejnych właścicieli pojazdu, daty jego pierwszej rejestracji, numerów ważniejszych części oraz do portalu Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU), który umożliwia rozpoczęcie egzekucji na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych.

Kancelaria posiada dostęp do elektronicznego systemu OGNIVO, a w roku 2013 Komornik Sądowy podpisał umowy z bankami w celu przesyłania informacji w wersji elektronicznej o skutecznych zajęciach rachunków bankowych bez ponoszenia dodatkowych opłat np. Credit Agricole, Citi Bank, Raiffeisen Bank, BOŚ Bank, Ing, Nordea, Ide Bank, BNP Paribas Bank. W dalszym ciągu trwają rozmowy w celu podpisania następnych 9 umów z innymi placówkami. W kancelarii na bieżąco trwa weryfikacja ustaleń z dłużnikiem, zatrzymane wpłaty skutkują wysyłaniem krótkich informacji tekstowych na telefony komórkowe (sms), dodatkowych pism, jak również wykonaniem połączeń wychodzących.

Sprawy wierzycieli przydzielone są do poszczególnych osób w Kancelarii w celu podwyższenia jakości obsługi i kontaktu w poszczególnych sprawach, współpracy operacyjnej, bądź raportów miesięcznych zgodnych z obligatoryjnym oczekiwaniem.

Wysoki stopień informatyzacji Kancelarii Komorniczej umożliwia m.in. elektroniczne prowadzenie korespondencji bieżącej i przepływu informacji. Szybkie i sprawne działanie egzekucyjne na podstawie przesłanych przez Wierzyciela dodatkowych informacji o dłużniku.

Kancelaria jako jedna z nielicznych przystąpiła do pilotażowego programy: Elektroniczny Bankowy Tytuł Egzekucyjny, e- BTE i jest gotowa pod względem informatycznym do przyjęcia wniosków.

W zakresie obsługi spraw posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu egzekucji z telekomów, ubezpieczeń i zaległości bankowych.

Komornik Sądowy przed przystąpieniem do egzekucji jest skłonny ustalić zasady współpracy, omówić przebieg postępowania i aprobować cenne doświadczenie jakim dysponuje Wierzyciel. Ustalić opłatę ryczałtową dostosowaną do przebiegu egzekucji uzależniając ją od ilości zapytań i liczby wysłanej korespondencji, która zostaje omówiona szczegółowo w trakcie spotkania z wykluczeniem spraw z nieruchomości, które będą traktowane indywidualnie.

W 2007r. w Kancelarii został wdrożony system Zarządzania Jakością spełniający wymagania
normy ISO 9001:2000. W 2009r. system ten został uaktualniony i obecnie spełnia normy ISO 9001:2008

Obecnie w zakresie prowadzonych egzekucji w Kancelarii zaległości nie przekraczają 6-miesięcy co wg. Art. 8 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji pozwala Komornikowi na prowadzenie egzekucji na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Z poważaniem

Komornik Sądowy

Kamil Pietrasik

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.