Informacje

    Na poniższej stronie znajdują się informacje o kancelarii komornika, aktualne licytacje komornicze, wnioski egzekucyjne (do pobrania). Zamieszczone są tutaj także wszystkie dane kontaktowe oraz informacje o niedawno utworzonym dziale obsługi telefonicznej Call Center.

UWAGA!
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik zawiadamia,
iż z dniem 1.01.2012 zmianie uległ adres siedziby kancelarii. Obecnie kancelaria mieści się przy ul. Dąbrowskiego 17/21, 93-177 Łódź. Numery telefonów kontaktowych oraz godziny urzędowania kancelarii pozostały bez zmian.

    „Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.”

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

    Obecnie w zakresie prowadzonych egzekucji w kancelarii zaległości nie przekraczają 6-miesięcy co wg. Art.8 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji pozwala komornikowi na prowadzenie egzekucji na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.