1/2 udziału w lokalu mieszkalnym KW LD1M/00196463/7

CCI19092017_0006